Možnosti vnútromaternicovej antikoncepcie

Dnes je na Slovensku dostupných mnoho druhov vnútromaternicových teliesok, ktoré poskytujú účinnú ochranu pred otehotnením. Tvar teliesok je rôzny, všeobecne platí, že čím je väčšia plocha telieska, tým má väčšiu spoľahlivosť, no horšiu znášanlivosť. Najčastejšie sa používajú telieska v tvare písmena “T”, na konci ktorého sa nachádza vlákno, ktoré umožňuje kontrolovať už zavedené teliesko, alebo jeho vybratie. Jedná sa o malé, ohybné zariadenia zhotovené z inertného plastu, ktoré obsahujú meď, alebo iný kov, respektíve hormón. Teliesko sa zavádza cez kŕčok maternice až do maternice, kde pôsobí až niekoľko rokov. Ide sa teda o dlhodobú a finančne najmenej náročnú formu antikoncepcie.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK