Spoľahlivosť metódy

U nehormonálnych teliesok sa Pearlov index v prvom roku používania udáva na asi na 0,7, potom klesá, takže priemerný Pearlov index je asi 0,2-0,3.

Hormonálne telieska sú spoľahlivejšie, Pearlov index sa pohybuje od 0,1 do 0,33 v závislosti od zvoleného telieska. (Pearlov Index – PI, znamená počet otehotnení zo 100 žien = tzn. ak je PI 0,1 tak môže otehotnieť 1 žena z 1000, ak je PI 0,3 môžu otehotnieť 3 ženy z 1000)

Hlavnou výhodou vnútromaternicovej antikoncepcie je jej jednoduchosť a vysoká spoľahlivosť. Je vhodná pre ženy, ktoré v najbližších rokoch neplánujú otehotnieť, nemôžu užívať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (napr. fajčiarky, ženy s rizikom vzniku venózneho trombembolizmu a pod.), alebo nechcú pravidelne užívať tabletky. Navyše je vhodnou voľbou antikoncepcie počas dojčenia.

Článok má však iba informatívny charakter, o možnostiach a výbere vhodnej antikoncepcie sa prosím, poraďte so svojim ošetrujúcim gynekológom. Nezabudnite lekára oboznámiť so svojím zdravotným stavom.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK