Tehotenstvo

Biologickým poslaním ženy je porodiť dieťa. Fyziologicky ide o veľmi náročný proces, od oplodnenia vajíčka, cez vývin nového organizmu v lone matky až po samotné narodenie dieťaťa. Je pýchou a výsadou žien, iba žena má dar pocítiť túto úžasnú zmenu v jej živote.

Tehotnosť je jedinečným obdobím v živote ženy. Matka pociťuje a bezprostredne si uvedomuje vývin dieťaťa vo svojom tele, pričom sa vytvára špecifický a jedinečný vzťah. Vývin nového organizmu sa začína oplodnením, avšak tehotenstvo až nidáciou (uhniezdením) oplodneného vajíčka v maternici.. Do vajíčkovodu sa z vaječníka uvoľňuje vajíčko a spermie sa sem presúvajú postupne cez pošvu, hrdlo maternice a dutinu maternice. K oplodneniu dochádza v jednom z dvoch vajíčkovodov, následne sa oplodnené vajíčko presunie do maternice a v sliznici maternice sa uhniezdi v štádiu blastocysty. Proces uhniezdenia blastocysty do sliznice maternice sa nazýva implantácia.

Na dôkaz tehotenstva sa používa stanovenie tehotenského hormónu (humánneho choriogonadotropínu, HCG) v moči a v krvi a ultrazvukové vyšetrenie. Na prvotné zistenie tehotenstva je k dispozícii celý rad tehotenských testov, ktoré sú dostupné v lekárňach. Tehotenský hormón (HCG hormón) je v najväčšej koncentrácii v rannom moči, preto je vhodné, aby sa tieto testy použili ráno. Preukážu relatívne spoľahlivý výsledok, no definitívnu istotu poskytne krvný rozbor a ultrasonografické vyšetrenie v ambulancii gynekológa.

Ideálne tehotenstvo trvá 280 dní (40 týždňov, alebo 9 mesiacov) od prvého dňa poslednej menštruácie, avšak dĺžka tehotenstva je „v norme“ pokiaľ sa pohybuje medzi 38 až 42 týždňami.

Najvhodnejší vek pre prvorodičku sa považuje medzi 18 až 28 rokom života.

Prírastok na váhe počas tehotenstva by nemal byť väčší než 12kg. Väčší prírastok na váhe môže priniesť komplikácie počas tehotenstva, ako napríklad tehotenskú cukrovku, alebo zvýšený krvný tlak, s čím idú ruka v ruke iné komplikácie, najmä pri samotnom pôrode. Preto, ak je prírastok na váhe vysoký, je veľmi dôležitá pravidelná kontrola budúcej mamičky.

Budúca mamička je povinná pravidelne navštevovať tehotenskú poradňu, v priemere 10 – 12 krát počas celého tehotenstva. Avšak počas posledného mesiaca tehotenstva sa navštevuje gynekológ – pôrodník, často priamo v nemocnici, kde bude budúca mamička rodiť, a to každý týždeň, pretože je dôležité monitorovať vývin plodu a sledovať pripravenosť rodičky na pôrod.

V prvom a druhom trimestri sa realizujú vyšetrenia na vylúčenie vrodených chýb plodu (ultrasonografia plodu, PAPP-A, AFP a iné.) Mesiac pred pôrodom sa zisťuje nosičstvo streptokoka skupiny B v pošve (tzv. GBS pozitivita). Pokiaľ lekár zistí akúkoľvek nepravidelnosť v priebehu tehotenstva alebo ak sú prítomné rizikové faktory, rodička navštevuje poradňu pre rizikovú graviditu.

Takisto je vhodné absolvovať psychofyzickú prípravu, počas ktorej sa žena dozvie všetko o tehotnosti a pôrode, oboznámi sa lepšie so svojim telom a pôrod sa môže stať ľahším.

Pôrod je realizovaný zásadne ústavnou formou (pôrodnica).

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK