Dojčenie a antikoncepcia

Dojčenie je pôvodná ľudská antikoncepcia, ktorá regulovala plodnosť u žien už v dobe kamennej. Avšak, ak má mať dojčenie antikoncepčný efekt, je nutné dodržať niekoľko podmienok.

 - Frekvencia dojčenia musí byť najmenej 6 x počas 24 hodín (radšej častejšie).

- Najdlhšia prestávka medzi dvomi dojčeniami nesmie presiahnuť 6 hodín počas noci, a 4 hodiny cez deň.

- Žena nesmie menštruovať

- Od pôrodu neuplynulo viac než 6 mesiacov.

- Dieťa je takmer výlučne dojčené (môže byť prikrmované nápojmi, avšak nie pravidelne).

Dôležitá nie je celková doba dojčenia, ale to, ako často žena dojčí. Dôsledkom je tzv. laktačná amenorea (vymiznutie menštruácie počas dojčenia) a dočasná neplodnosť, dôsledkom zníženej hladiny ženských pohlavných hormónov.

Pokiaľ nie sú dodržané všetky podmienky, dojčenie nie je spoľahlivou metódou.

Pre dojčiace ženy je vhodná gestagénnová antikoncepcia, alebo dlhodobá vnútromaternicová antikoncepcia, na ktorú navyše netreba myslieť, pri všetkých povinnostiach pri dieťatku.

Gestagénna antikoncepcia neovplyvňuje tvorbu a kvalitu materského mlieka, avšak malé množstvo hormónu sa do mlieka vylúči. Údaje o dlhšom užívaní nie sú dostupné, no 7 mesiacov nepredstavuje pre dieťa riziko. Treba však starostlivo sledovať rast a vývin dieťaťa.

Vnútromaternicová hormonálna antikoncepcia je zavedená v maternici a pôsobí (prevažne) lokálne, preto sa do mlieka hormón prakticky nevylučuje. Takisto neovplyvňuje tvorbu a kvalitu materského mlieka. Účinkuje až niekoľko rokov, a zaviesť ju je možné už po ukončení šestonedelia.

Vnútromaternicová nehormonálna antikoncepcia je zavedená v maternici a je zhotovená z inertného plastu s obsahom medi alebo iného kovu (striebro, zlato). Princípom antikoncepčného účinku je vyvolanie "sterilného zápalu" sliznice dutiny maternice, dôsledkom čoho vzniká v maternici prostredie, v ktorom spermie neprežívajú.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK