Po 1. menštruácii

Prvá menštruácia v živote ženy sa označuje ako menarché a nastáva zvyčajne medzi 10. až 13. rokom života. V posledných desaťročiach sa postupne znižuje vek prvej menštruácie. Čas prvej menštruácie je takmer identický u sestier a veľmi blízky je menarché matky a starej matky.

Vznik menarché znamená prítomnosť folikulov vo vaječníkoch a dostatočné množstvo estrogénov. Každý z folikulov obsahuje vajíčko, ktoré sa pri ovulácii uvoľní.

Po prvej menštruácii bývajú spravidla 1-2 roky menštruačné cykly nepravidelné. Vajíčko vo vaječníku často nedozrieva a menštruačné krvácanie je vyvolané poklesom hladiny hormónov. Nazývame ho anovulačným krvácaním. Príčinou anovulačného krvácania je nezrelosť riadenia produkcie hormónov. Po 2 až 6 rokoch od menarché je väčšina cyklov ovulačných, pri ktorých sa uvoľňuje vajíčko z vaječníka.

Ešte pred prvou menštruáciou, menarché, dochádza k vývoju prsníkov (telarché) a následne vývoju ochlpenia (adrenarché). Zároveň sa urýchli celkový rast (môže byť až 10 cm za rok). V období prvej menštruácie je potrebné klásť dôraz na osobnú hygienu, najmä počas menštruácie. Toto obdobie je pre život dievčatka, ktoré dospieva plné zmien. Preto sa veľmi odporúča spoločný dialóg s rodičmi o menštruácii, reprodukcii a takisto o pohlavnom živote a o možných dôsledkoch neplánovaného otehotnenia. Je dôležité, aby dieťa nadobudlo správne návyky v rámci sexuálneho správania.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK