Ako často navštevovať gynekológa?

Ako často k lekárovi ?

Preventívne prehliadky na Slovensku začínajú od dovŕšenia 18 rokov, konajú sa raz ročne počas celého života. Od 23. roku života sa k preventívnej prehliadke pridáva vyšetrenie cytologického steru, prvé dve vyšetrenia po roku, potom každé tri roky až do 64 rokov (pri zistení abnormalít častejšie). Cytologický skríning sa ukončuje v 64. roku života, ak posledné tri stery boli negatívne.

Do 18 rokov sa kontroly, prípadne vyšetrenie robí iba pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, alebo pri ťažkostiach.

Počas užívania hormonálnej antikoncepcie sa pečeňové testy vykonávajú len u rizikových žien a u žien, ktoré prekonali ochorenie, alebo liečbu poškodzujúcu pečeň.

Od 18. roku života má raz za dva roky pacientka právo (aj povinnosť) absolvovať sonografické vyšetrenie prsníkov a od 40. roku života raz za dva roky aj mamografické vyšetrenie (RTG vyšetrenie prsníkov). Zákonne nie je stanovený koniec skríningu sonografie prsníkov, no mamografia by mala byť ukončená v 69. roku života. No je na zvážení a zodpovednosti lekára, dokedy bude mamografiu odporúčať ktorej pacientke.

Rakovina krčka maternice

Gynekologické preventívne prehliadky sa vykonávajú predovšetkým kvôli nádorom krčka maternice, t.j. tej časti maternice, ktorá vyčnieva do pošvy. Rakovina krčka maternice je tretím najčastejším nádorových ochorením postihujúcim ženy. Dôležité je, aby sa podarilo presne definovať a rozpoznať tzv. dysplázie krčka maternice (stavy, ktoré nie sú nádorovým ochorením, ale mu predchádzajú). Práve včasná diagnostika tohto stavu je cieľom preventívnej gynekologickej prehliadky. Pokiaľ sa dysplázia krčka maternice diagnostikuje, buď sa ochorenie sleduje (často spontánne odznie, najmä u mladých žien), alebo sa v prípade potreby odstráni malým operačným výkonom, ktorý je možné vykonať aj ambulantne.

Rakovina prsníka

Druhým ženským orgánom , ktorý je často postihnutý nádorovým ochorením je prsník. Nádory prsníkov sú najčastejším nádorovým ochorením žien. Ženy mladšie než 40 rokov však toto nádorové ochorenie postihuje skôr výnimočne (výnimkou je zvláštna dedičná forma rakoviny prsníka malých žien). Jedinou preventívnou prehliadkou, ktorá dokáže včas toto nádorové ochorenie je (RTG vyšetrenie špeciálnym prístrojom). Mamografia sa od 40. roku života odporúča absolvovať jeden krát za dva roky. Palpačné vyšetrenie (alebo aj samovyšetrenie prsníkov) tu nemá priveľký význam, pretože takto sa odhalia nádory od veľkosti približne 1cm, a to je už nádorové ochorenie v pokročilom štádiu, a následná liečba musí byť agresívnejšia.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK