Akú antikoncepciu môže používať žena počas dojčenia?

Antikoncepčná metóda pre dojčiacu matku by mala byť spoľahlivá, jednoduchá na používanie a mala by mať čo možno najmenej vedľajších účinkov. Okrem toho by mala spĺňať dve zvláštne požiadavky: antikoncepčná metóda by nemala mať nepriaznivý vplyv na tvorbu mlieka a nesmie poškodzovať rast a vývin dieťaťa.

Počas dojčenia sa uprednostňujú nehormonálne metódy, nakoľko tieto neovplyvňujú zloženie a množstvo materského mlieka. Z hormonálnych antikoncepčných metód sa počas dojčenia (začína sa s nimi 6 týždňov po pôrode) odporúčajú tie, ktoré obsahujú iba hormón gestagén.

Antikoncepčné prípravky obsahujúce estrogény (kombinované antikoncepčné tabletky) sa dojčiacim ženám neodporúčajú.

V nasledujúcom texte sú popísané metódy vhodné pre dojčiace matky, nakoľko neovplyvňujú produkciu mlieka ani rast a vývoj dieťaťa.

Spoľahlivosť antikoncepčnej metódy môže byť vyjadrená mierou otehotnenia, teda % žien, ktoré otehotneli počas prvého roku používania zvolenej metódy (typické užívateľky) alebo Pearlovým indexom (počet prípadov otehotnenia pripadajúcich na 100 žien užívajúcich danú antikoncepčnú metódu v priebehu jedného roka). Čím je číslo nižšie, tým je metóda spoľahlivejšia.

Nechránený pohlavný styk predstavuje 85% pravdepodobnosť otehotnenia počas roka.

Gestagénová antikoncepcia (mini-pill)

Začiatok užívania gestagénnych tabletiek sa odporúča 6 týždňov po pôrode a tabletka sa užíva každý deň v rovnakom čase. Hlavným antikoncepčným mechanizmom gestagénnych tabletiek je účinok na hlien krčku a sliznicu maternice alebo inhibícia ovulácie. Výskyt špinenia a nepravidelného krvácania je počas prvých mesiacov od začiatku užívania častý (40% užívateliek). Miera otehotnenia pre gestagénne antikoncepčné tabletky je 0,14-9,6%, pričom je významne ovplyvnená pravidelnosťou užívania.

Postkoitálna antikoncepcia (antikoncepcia po styku)

Postkoitálna antikoncepcia je alternatívou pre ženy, ktoré majú ojedinelý pohlavný styk.

Postkoitálne antikoncepčné tabletky obsahujú vysokú dávku hormónov (gestagén). Postkoitálna antikoncepcia sa užíva najneskôr do 72 hodín po nechránenom styku. Čím skôr sa užije, tým vyššia je jej spoľahlivosť.

Nevýhodou je časté nepravidelné krvácanie po užití tabletiek, narušenie menštruačného cyklu, preto je vhodnejšie túto antikoncepčnú metódu rezervovať pre núdzové riešenia.

Kondóm

Ak si želá pár pohlavný styk čo najskôr po pôrode, najjednoduchšie je použiť kondóm ako metódu bariérovej antikoncepcie. Správne a dôsledné používanie kondómu je jedinou antikoncepčnou metódou, ktorá je zároveň ochranou pred STD (pohlavne prenosnými ochoreniami). Miera otehotnenia je 14% (hrozí riziko zosunutia alebo prasknutia). Spoľahlivosť bariérovej metódy sa zvyšuje súčasným použitím spermicídov.

Spermicídy (tablety, peny, čípky, krémy, gély)

Spermicídy sa zavádzajú do pošvy spravidla pár minút pred pohlavným stykom a inaktivujú alebo zabíjajú spermie, Je možné ich používať aj počas dojčenia. Odporúča sa používať ich spoločne s bariérovou metódou, čím sa dosiahne vyššia spoľahlivosť antikoncepčného účinku. Samostatné použitie spermicídov nie je postačujúcou spoľahlivou metódou. Miera otehotnenia pri použití spermicídov je 25%.

Vnútromaternicový hormonálny systém (IUS)

IUS predstavuje účinnú, dlhodobú a reverzibilnú modernú antikoncepčnú metódu. Zavádza sa do dutiny maternice, kde pomaly uvoľňuje do jej výstelky malé množstvo hormónu – gestagénu. Vnútromaternicový systém účinkuje ako antikoncepcia 3-5 rokov, pričom pôsobí najmä lokálne. Hladina gestagénu v krvi pri zavedení IUS je najnižšia spomedzi všetkých dostupných hormonálnych antikoncepčných prípravkov. IUS prakticky neovplyvňuje u žien normálnu hormonálnu rovnováhu. Keďže ide o vnútromaternicový systém, nevyžaduje vôbec starostlivosť o užívanie počas celej doby účinnosti.

IUS výrazne ovplyvňuje sliznicu maternice (znižuje jej rast), zahusťuje hlien v krčku maternice a zoslabuje pohyblivosť spermií, čím zaručuje vysokú antikoncepčnú účinnosť (miera otehotnenia je 0,02-2,0%).

IUS sa dá kedykoľvek ľahko odstrániť, pričom plodnosť sa rýchlo obnoví. IUS sa môže zaviesť už 6 týždňov po pôrode. Ak si žena želá používať IUS dlhodobo, môže si dať po uplynutí doby účinnosti zaviesť ďalšie. IUS vplýva na menštruačný cyklus. U niektorých žien sa môže na začiatku objaviť špinenie a predĺženie krvácania ako reakcia organizmu na zavedenie systému, avšak po 3-6 mesiacoch sa krvácanie u väčšiny žien zoslabí, skráti a stane sa nebolestivým. U niektorých žien (8-20% užívateliek - v závislosti od konkrétneho systému) môže menštruačné krvácanie úplne vymiznúť. Zníženie intenzity krvácania sa využíva aj terapeuticky (u niektorých typov IUS ) na liečbu nadmerného krvácania (idiopatická menorágia) bez nutnosti operačného výkonu.

Sterilizácia

Sterilizácia predstavuje trvalú formu antikoncepcie. Ide o chirurgický zákrok, ktorý si zvyčajne vyžaduje celkovú anestézu. Sterilizácia ženy znamená vytvorenie bariéry pre transport vajíčka cez vajíčkovod. U mužov sa jedná o prerušenie semenovodov, spravidla sa robí v lokálnej anestéze.

Sterilizácia muža alebo ženy ba sa mala zvažovať len v tých prípadoch, keď si je dvojica absolútne istá, že už nechcú mať ďalšie dieťa. Keďže ide o nevratnú formu, neskoršia zmena rozhodnutia môže spôsobiť vážne psychické ťažkosti. Všetky ženy by mali byť pred vykonaním sterilizácie dostatočne informované o dostupných alternatívach dlhodobej vysoko účinnej a vratnej antikoncepcie. Miera otehotnenia pri sterilizácii ženy je 0,0-0,5% pri sterilizácii muža je to 0,0-0,15%.

Vnútromaternicové teliesko (IUD)

Vnútromaternicové teliesko je malé teliesko z ohybného plastu a kovu, obvykle medi. Antikoncepčná účinnosť je zvyčajne 3 až 5 rokov, podľa druhu telieska. Vnútromaternicové teliesko môže gynekológ zaviesť 6 týždňov po pôrode. Miera otehotnenia pri použití vnútromaternicového telieska je 0,2-0,8%.

Plodnosť sa obnoví ihneď po jeho odstránení. Odstránenie je jednoduché a je možné ho vykonať kedykoľvek na žiadosť pacientky.

Nevýhodou IUD je predĺženie alebo zosilnenie krvácania (uvádza sa až o 1/3) a možný výskyt zápalov malej panvy.

Tzv. prirodzené metódy

Takzvané prirodzené metódy spočívajú v sledovaní fyziologických zmien, ktoré súvisia s ovuláciou. Sledujú sa buď znaky plodnosti (hustoty cervikálneho hlienu, meranie bazálnej teploty) alebo trvanie menštruačného cyklu. Pohlavný styk je tým obmedzený len na tzv. neplodné dni ženy. Ženy po pôrode majú často nedostatočnú činnosť vaječníkov, ktorá tak nezaručuje spoľahlivosť prejavu znakov plodnosti. Rovnako cyklus sa určitý čas normalizuje a ovulácia môže byť nepravidelná. Preto treba vziať do úvahy, že spoľahlivosť tzv. prirodzených metód je po pôrode veľmi nízka. Spoľahlivosť metódy vyjadrená Pearlovým indexom je u väčšiny žien 20-40. Spoľahlivosť sa zvyšuje skombinovaním viacerých postupov. Tieto metódy nemajú nepriaznivé vedľajšie účinky.

 

MUDr. Peter Ilavský

Gynekologická ambulancia, Trnava

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK