Vaginálne ochorenia

Najčastejšie vaginálne ochorenia sú :

Zápaly pošvy a krčka maternice, spôsobené infekciou

Ide o infekciu získanú prostredníctvom pohlavného styku, alebo inou cestou.

Bakteriálna infekcia

Príznaky : najčastejšie žltý výtok, zápach, bolesti pri styku, pálenie v pošve, krvácanie po styku.

Liečba : nevyhnutná je návšteva gynekológa, ktorý odporučí liečbu – antibiotiká, systémové vo forme tabliet, alebo lokálne vo forme vaginálnych tabliet alebo čapíkov, podľa závažnosti ochorenia.

Ochorenie môže byť jedným z dôvodov potratu či predčasného pôrodu.

Bakteriálna vaginóza

Príznaky : pálenie pri styku a výrazne zapáchajúci belavý výtok s bublinkami. Ide o poruchu rovnováhy pošvového prostredia a pomnoženie anaeróbnych črevných baktérií, takmer s istotu je súčasne prítomná aj ureaplazmová alebo mykoplazmová infekcia.

Liečba: nevyhnutná je návšteva gynekológa, ktorý odporučí liečbu – antibiotiká, systémové vo forme tabliet, alebo lokálne vo forme vaginálnych tabliet alebo čapíkov, podľa závažnosti ochorenia. Vhodné aj vyšetrenie na prítomnosť urea- a mykoplaziem, z dôvodu, že ak sa nepreliečia, ochorenie sa opakuje. Bakteriálna vaginóza sa neprenáša pohlavným stykom, avšak mykoplazmy áno.

Takisto toto ochorenie môže byť jedným z dôvodov potratu či predčasného pôrodu.

Mykotické (plesňové) ochorenia pošvy

Príznaky : biely výtok často tvarohovitej konzistencie (nie je podmienkou), úporné svrbenie rodidiel, bolesť a pálenie pri styku ,niekedy prímes krvi vo výtoku

Liečba : lokálne alebo systémové antimykotiká (protiplesňové lieky). Ochorenie sa prenáša najčastejšie pohlavným stykom, avšak môže vzniknúť aj počas užívania antibiotík ako následok narušenia črevnej mikroflóry.

Syfilis

Príznaky : tvrdý vred na rodidlách, no môže sa vyskytnúť aj na inom mieste, napríklad na vnútornej strane líca. Ak ochorenie nie je liečené, nasleduje druhé štádium výsevu vyrážok na koži prípadne ak ochorenie nie je včas diagnostikované a liečené, dochádza k vážnemu poškodeniu orgánov, a v terminálnom štádiu až k zlyhaniu orgánov a smrti.

Liečba : výlučne systémové antibiotiká. Ochorenie sa prenáša pohlavným stykom, avšak možný je aj prenos napríklad pri orálnom styku. Nutná je liečba oboch partnerov a ochorenie podlieha hláseniu infekčných chorôb na MZSR.

Kvapavka

Príznaky : výtok, pálenie v podbrušku, alebo v pošve. Časté sú bolesti pri styku.

Liečba: Neliečené príznaky môžu navonok odoznieť, ale ochorenie spôsobuje žene stále zdravotné následky. Jediná kauzálna liečba je systémovými antibiotikami, pričom je nutné preliečiť oboch partnerov. Ochorenie sa prenáša pohlavným stykom, prípadne orálnym stykom. Ochorenie podlieha hláseniu infekčných chorôb na MZSR.

Trichomoniáza

Príznaky : spenený belavý výtok, bolesti v podbrušku, bolesti pri pohlavnom styku.

Liečba : systémové antibiotiká, liečba je nutná u oboch partnerov. Ochorenie sa prenáša pohlavým stykom.

HPV infekcia

Infekcia vysokorizikovým typom vírusu (HPV HR)

Táto infekcia nemusí, ale môže spôsobovať predrakovinové štádiá až invazívnu formu rakoviny krčka maternice, v terminálnom štádiu až smrť.

Príznaky : Je to pohlavne prenosné ochorenie, ktoré v počiatočnom štádiu nemusí vykazovať žiadne príznaky, prípadne sa prejavuje iba výtokom a krvácaním po styku. V prípade progresie ochorenia sa pridávajú bolesti v podbrušku, opakované infekcie močových ciest. Neliečené ochorenie môže viesť k invazívnej forme rakoviny krčka maternice prípadne iných orgánov. Ochorenie sa prenáša pohlavným stykom, ale aj iným kontaktom, napríklad orálnym stykom. Môže súvisieť so vznikom nádorového ochorenia v hrdle, na mandliach, alebo u mužov s rakovinou penisu.

Liečba : kauzálna liečba dosiaľ neexistuje, ochorenie sa sleduje a liečia sa príznaky ochorenia, prípadne sa zvolí chirurgický postup (skalpelom,elektrickou kľučkou alebo laserom sa odstráni chorá časť, ktorá sa dá na mikroskopické vyšetrenie, tzv. plastika krčka maternice, konizácia). Plastika krčka maternice sa u žien ktoré si ešte prajú otehotnieť, vykonáva s čo možno najdlhším odstupom času,z dôvodu eliminácie rizika predčasného pôrodu. Existuje súvislosť medzi plastikou krčka maternice a následného tehotenstva ukončeného predčasným pôrodom nedonoseného dieťaťa.

Infekcia vo veľkej väčšine prípadov vymizne sama (štatistiky uvádzajú, že v priebehu života príde do kontaktu s touto infekciou až 60-80 % žien), je len určité percento žien, u ktorých toto ochorenie prepukne, z dôvodu zlyhania imunitného systému. Tu je dôležité okamžite po spozorovaní prvých príznakov vyhľadať lekársku pomoc a začať liečbu.

Ak sa ochorenie odhalí neskoro, môže to mať za následok odstránenie celej maternice, prípadne ak má ochorenie malígny priebeh, nutné je začať aj chemoterapiu, prípadne spolu s rádioterapiou.

Infekcia nízkorizikovým typom vírusu (HPV LR)

Ide o ochorenie, ktoré spôsobuje predrakovinové štádium krčka maternice do I.stupňa.

Príznaky : charakteristické pre toto ochorenie je prítomnosť tzv. genitálnych bradavíc. Môže postihnúť ženy aj mužov. Genitálne bradavice sú karfiolovité výrastky, ktoré sú najčastejšie lokalizované okolo pošvového vchodu, análneho otvoru, ale aj v pošve a na krčku maternice. U mužov sú lokalizované na penise. Môžu sa ale objaviť napríklad aj na hlasivkách, ktoré úplne zdevastujú. Príznakom je výrazne zachrípnutie, námaha počas rozprávania až strata hlasu.

Liečba : V genitálnej oblasti a v oblasti konečníka sa tieto bradavice ošetrujú chemicky potieraním roztokom alebo krémom, prípadne sa odstraňujú zmrazovaním, chirurgicky či laserom. Liečba je nepríjemná, bolestivá, navyše sa toto ochorenie rado vracia.

Veľmi dôležité je, že pokiaľ túto infekciu žena prekoná a počas nasledujúcej tehotnosti nemá žiadne príznaky, aj tak sa môže preniesť na dieťa, počas pôrodu. U detí však toto ochorenie nepostihuje genitálnu oblasť, prenáša sa do dýchacej trubice a tak dieťa je odkázané na pravidelné návštevy ušno – nosovo – krčného lekára (ORL) alebo pneumológa, pretože je nutné endoskopicky odstraňovať vzniknuté bradavice, aby sa dieťa nezadusilo. Toto ochorenie sa nazýva papilomatóza hrtana.V roku 2007 bolo na Slovensku zaznamenané dieťa, ktoré absolvovalo 100 takýchto operačných výkonov.

Ľudských papilomavírusov je veľa subtypov, proti dvom najčastejším sú od r.2007 na Slovensku dostupné dve očkovacie látky.Tieto dva subtypy HPV vírusu sú zodpovedné asi za 70-75 % všetkých infekcií.

Ak je aj žena infikovaná, netreba to brať ako tragédiu. Samozrejme najlepšiou prevenciou je monogamný partnerský vzťah, a pravidelné preventívne prehliadky, prípadne vakcinácia.

Žena sama môže bojovať proti infekcii správnou životosprávou, posilňovaním imunitného systému a pokiaľ fajčí, je dôležité skoncovať s týmto návykom, pretože je dokázané, že fajčenie výraznou mierou znižuje slizničnú imunitu a tým aj schopnosť bojovať s HPV infekciou.

Chlamýdiová infekcia

Príznaky : bolesti v podbrušku, časté infekcie močových ciest. Pokiaľ sa ochorenie nelieči, príznaky môžu postupne odoznieť, no toto ochorenie spôsobuje devastáciu v brušnej dutine (zrasty vplyvom zápalov).

Liečba : systémové antibiotiká, musia sa preliečiť obaja partneri. Ochorenie sa prenáša pohlavným stykom.

V každom prípade je dôležité mať na pamäti, že najlepšou prevenciou pred pohlavne prenosnými ochoreniami je monogamný vzťah a to obojstranne.

Pri prvých príznakoch vaginálneho ochorenia je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, aby nedošlo k zanedbaniu ochorenia a zhoršeniu jeho priebehu.

 

Počas liečby, či lokálnej alebo systémovej sa odporúča nemať pohlavný styk.

Predchádzať vaginálnym infekciám je možné aj správnou hygienou, takisto je hygiena intímnych oblastí dôležitá aj pri liečbe vaginálneho ochorenia. Odporúčajú sa prípravky s mierne kyslým, prípadne neutrálnym pH a čistá voda, nežiaduce sú zásadité prípravky, ako napríklad klasické mydlo, pretože narušuje prirodzené pošvové prostredie, ktoré má slabo kyslé pH.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK