Originály versus generiká

Originálne verzus generické lieky

V súčasnosti je vyše 90% liekov a vakcín na lekársky predpis výsledkom priemyselného výskumu. Bez motivácie a stimulu vo forme patentovej ochrany by to nebolo možné. Patentová ochrana nastoľuje žiaducu rovnováhu medzi oprávneným záujmom vynálezcu na návratnosť investícií a potrebou spoločnosti dosahovať vedecký pokrok. Generický liek sa v kvalite a kvantite liečiva v zásade zhoduje s liekom originálnym a je lacnejší, keďže v tomto prípade nie je treba zohľadňovať náklady na výskum. No originálne lieky znamenajú inovatívnosť, vysokú kvalitu, skúsenosť , dostupnosť. Farmaceutický priemysel je priemyslom, ktorý stojí na výskume a vývoji. Z pohľadu výdavkov do tejto oblasti, investuje farmaceutické odvetvie do výskumu a vývoja najviac, priemerne ide o hodnotu 16% z obratu spoločnosti. Len pre porovnanie, táto hodnota začína na úrovni od 0,3% v ťažobnom priemysle a končí v oblasti počítačových softvérov na úrovni 9,8% obratu. Ak ľudstvo nebude podporovať výskum a vývoj v tejto oblasti, ale bude prvoplánovo voliť lacnejšiu kópiu, v budúcnosti sa môže stať, že sa stratí motivácia k výskumnej činnosti. A práve motiváciou k výskumu a hľadaniu nových liečiv sme sa dostali k dlhšiemu a kvalitnejšiemu životu…

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK