Oddialenie menštruácie

Oddialenie menštruácie

Oddialenie menštruácie je častou požiadavkou žien, v gynekologickej ambulancii, obzvlášť v dovolenkovom období. Gynekológ obvykle použije syntetický hormón. Potom platí pravidlo, že pokiaľ žena užije dostatočnú dávku, tak nekrváca. Takto sa dá menštruácia oddialiť aj o niekoľko mesiacov. Ako náhle sa užívanie hormónov skončí, objaví sa menštruačné krvácanie spravidla do dvoch dní. Odporúča sa tieto lieky užívať najmenej 10 dní, inak môže nastať v cykle zmätok, po predčasnom ukončení užívania.

Oddialenie menštruácie pomocou hormonálnych antikoncepčných tabletiek

Pri užívaní jednofázových antikoncepčných tabletiek (všetky tablety obsahujú rovnaké množstvo tých istých hormónov) je oddialenie menštruácie jednoduché. Tieto tabletky sa môžu užívať akokoľvek dlho, nutné je však dodržať pravidlo, že sa musí užiť najmenej jeden celý blister, aby sa neznížila spoľahlivosť tejto antikoncepcie. To znamená, že namiesto 21 dní sa môžu tieto tabletky užívať napr. 28 dní, alebo 40 dní, alebo 63 dní atď. Pri užívaní tejto antikoncepcie sa však neužívajú tzv. placebo tabletky, pokiaľ sú súčasťou blistra. Potom, počas prestávky v užívaní sa objaví (pseudo) menštruačné krvácanie (krvácanie z vysadenia hormónov) a užívanie sa môže začať od znovu.

Pri dlhšom užívaní sa môže objaviť slabé krvácanie mimo menštruácie (tzv. krvácanie z prieniku). Nejedná sa však o nebezpečný stav. V tomto prípade je možné pár dní vydržať, kým krvácanie pominie, alebo sa užívanie ukončí na sedem dní, kedy dôjde k menštruácii, a potom sa začne s užívaním znovu.

Bohužiaľ oddialenie menštruácie s viacfázovými hormonálnymi antikoncepčnými tabletkami nie je možné.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK