Možné riziká a vedľajšie účinky hormonálnej antikoncepcie

“Tabletka” sa používa už 40 rokov. Odvtedy ako bola po prvýkrát uvedená na trh, boli vykonané tisíce výskumov o jej skutočných a teoretických rizikách. Táto bezpečná forma antikoncepcie zostáva dostupná len na lekársky predpis. Z času na čas sa niektorý z liekov stane terčom kritiky v médiách. Nie je preto prekvapujúce, že strach žien z “tabletky” sa nikdy úplne nestratil.

Opakovane sa viedli mnohé diskusie o prepojení medzi užívaním “tabletky” a trombózou. U žien s rizikovými faktormi, ako je výskyt trombózy v rodine, obezita, vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu, alebo vyšší vek, je užívanie “tabletky” spojené so zvýšeným rizikom trombembólie, rovnako ako aj kardiovaskulárnych ochorení a iných vážnych problémov. Pre mladé ženy bez žiadnych podporných rizikových faktorov je pravdepodobnosť takéhoto ochorenia veľmi nízka.

Fajčenie cigariet zvyšuje riziko kardiovaskulárnych nepriaznivých príhod vyplývajúcich z užívania hormonálnej antikoncepcie. Toto riziko sa zvyšuje pri vyššom veku a silnom fajčení (15 a viac cigariet denne).

Najviac obávané riziko hormonálnej antikoncepcie – možný vznik nádoru prsníka – je považované za veľmi kontroverzné. Napriek mnohým štúdiám o možnom vzťahu užívania hormonálnej antikoncepcie a nádorov prsníka, sa príčinný vzťah nedokázal. “Tabletka” je dostupná len na lekársky predpis a takto by to malo zostať aj v budúcnosti. Spoločne so svojím lekárom sa žena môže rozhodnúť o najvhodnejšej možnej metóde plánovaného rodičovstva pre seba vzhľadom na svoje individuálne rizikové faktory. Bola to práve “tabletka”, ktorá umožnila skutočne účinné plánovanie rodičovstva.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK